Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΕΣΥΝ, Απρίλιος 2018

Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,

Με χαρά και υπερηφάνεια βλέπουμε τη σύνθεση της σημερινής μας συνέλευσης. Είναι ο καθρέφτης της πορείας και της εξέλιξης του φορέα μας. Του μοναδικού στην Ελλάδα φορέα που επί 30 χρόνια αγωνίζεται σταθερά και με συνέπεια ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια στις λογικές αποδοχής του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης, συγκά­λυψης των αιτιών που το γεννούν και το αναπαράγουν. Ενάντια στην ανοχή και την παραίτηση, στη φυγή από την κοινωνική πραγματικότητα. 

 Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στις δραματικές οικονομικές-κοινωνικές εξελίξεις που συντελούνται στη χώρα μας και παγκόσμια, καταφέραμε, με τον επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο και την πολύμορφη δράση μας, να αποτελέσουμε σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των υγιών αντα­νακλαστικών της ελληνικής κοινωνίας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά.

Αντιπαρατεθήκαμε στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων για τα ναρκωτικά, διατυπώνοντας συγκεκριμένη κριτική αλλά και προτάσεις. Αποτελέσαμε τον κινητήριο μοχλό στην ανάπτυξη του αντι­ναρκωτικού κινήματος που ματαίωσε ή καθυστέρησε αρνητικές εξελίξεις, που βοήθησε στην ενίσχυση προστατευτικών παραγόντων απέναντι στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Με διακυμάνσεις στη δράση μας, πάντοτε όμως πλάι στο μαζικό ταξικό λαϊκό κίνημα και ακολουθώντας την πορεία του, είμαστε σήμερα εδώ με νέα παραρτήματα, με μαζική συμμετοχή στις διαδικασίες των συνελεύσεων και στις αρχαιρεσίες, με συσπεί­ρωση νέων δυνάμεων στο αντιναρκωτικό κίνημα.

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Στα τρία χρόνια από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση του Ε.ΣΥ.Ν., μέσα στη σκληρή κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, γιγαντώνονται οι αιτίες που γεννούν κι αναπαράγουν την τοξικοεξάρτηση, επιδεινώνονται όλες οι πλευρές της, όπως τις έχουμε επισημάνει:

 • Εξάπλωση της χρήσης ναρκωτικών, καθώς και άλλων μορφών εξάρτησης (αλκοολι­σμός, τυχερά παιχνίδια, Διαδίκτυο).
 • Επιδείνωση της κατάστασης των εξαρτημένων, που χαρακτηρίζεται από τη στροφή τους σε νέες, φτηνότερες αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή τους ουσίες (π.χ. «σίσα»), τις επιδημικές διαστάσεις της εξάπλωσης του HIV/AIDS και της ηπατίτιδας C, το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αστέγων.
 • Μείωση του κινήτρου για θεραπεία, αφού η οικονομική κρίση συνθλίβει τις ελπίδες για κοινωνική επανένταξη και καταδικάζει τον απεξαρτημένο να επανέλθει στο περι­βάλλον που τον οδήγησε στη χρήση. Ταυτόχρονα, η λαϊκή οικογένεια που μέχρι τώρα επωμιζόταν το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας για απεξάρτηση, αντιμε­τωπίζει πλέον αξεπέραστες δυσκολίες.
 • Αύξηση των υποτροπών σε θεραπευόμενους
 • Αύξηση των φαινόμενων ρατσισμού που εκδηλώνονται και απέναντι στους χρήστες ουσιών.

Πιο έντονες είναι οι συνέπειες στους νέους που ασφυκτιούν από τις συνθήκες μέσα στις οποίες προσπαθούν να κτίσουν τη ζωή τους, βλέποντας να ορθώνονται τείχη μπροστά στα όνειρά τους. Στους νέους που διαπαιδαγωγούνται να μην σκέφτονται, να μην ψάχνουν τις αιτίες, να θεωρούν μονόδρομο και αναγκαίο κακό τη μείωση των απαιτήσεων, να μην αγωνίζονται, να μην αντιδρούν, να μην αναζητούν λύσεις.

Αυτή τη διαπαιδαγώγηση εξυπηρετεί και η μεθοδευμένη, με πρωτοφανή ένταση και έκταση καλλιέργεια ανοχής στη χρήση ουσιών, ώστε η κοινή γνώμη να αποδεχτεί τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Στοχεύει στο μυαλό και στην καρδιά της νεολαίας με το διαχωρισμό των ναρκωτικών σε «μαλακά» και «σκληρά», τη διαφήμιση της δήθεν αθώας έως και ωφέλιμης κάνναβης. Προβάλλεται έτσι ένας τρόπος ζωής που χαρακτη­ρίζεται από την παραίτηση, την απομόνωση, την αποκοινωνικοποίηση, μακριά από κάθε μορφή συλλογικής δράσης. Οι μεθοδεύσεις αυτές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και αυτό αυξάνει τη δική μας ευθύνη, την ευθύνη του αντιναρκωτικού κινήματος,,,

Αντιναρκωτική πολιτική  (Πρόληψη – Θεραπεία – Επανένταξη)

        Ενώ το ποσοστό των έφηβων μαθητών που πειραματίζονται με τη χρήση κάνναβης παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, υπάρχει αυξητική τάση που ακολουθεί την αύξηση του ποσοστού των έφηβων που τη θεωρούν ακίνδυνη έως και ωφέλιμη. Προφανώς αυτό αποτελεί άμεση συνέπεια των συζητήσεων που γίνονται τα τελευταία χρόνια για τη νομιμοποίηση της κάνναβης και πλαισιώνονται από τη διαφή­μιση των «ευεργετικών» της ιδιοτήτων.

Η εικόνα αυτή κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη. Ο προσανατολισμός όμως της αντιναρκωτικής πολιτικής που ακολου­θείται και σήμερα στη χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες.

Η πρόληψη γίνεται κυρίως από τα 75 Κέντρα πρόληψης, από το τμήμα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ, του 18 ΑΝΩ και του ΨΝΘ.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΕΚΤΕΠΝ, οι παρεμβάσεις που υλοποιή­θηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εφαρμόστηκαν στο 7,7% των σχολείων και στο 5,1% των μαθητών. Στην δευτεροβάθμια εφαρμόστηκαν στο 20,7% των σχολείων και στο 6,3% των μαθητών.

Γενικά, η κυβερνητική πολιτική, εναρμονισμένη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένω­σης, είναι προσανατολισμένη στη λογική της «μείωση της βλάβης». Προωθεί τη χορή­γηση υποκατάστατων ως την κύρια μορφή «θεραπείας», με την αντίστοιχη χρηματο­δότηση.

Στόχος και καύχημα της κυβέρνησης είναι η κατάργηση της λίστας αναμονής στις μονάδες που χορηγούν υποκατάστατα.

Τα Κέντρα Πρόληψης (ΚΠ) υπολειτουργούν λόγω της υποστελέχωσης και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον όγκο των αιτημάτων για παρεμβάσεις στα σχολεία. Η χρηματοδότηση τους εξακολουθεί να είναι «μπαλάκι» μεταξύ Υπ. Υγείας (του αντιστοιχεί το 50%) και Υπ. Συχνά οι εργαζόμενοι μένουν για 2-3 μήνες απλήρωτοι, χωρίς η κατάσταση αυτή να είναι ενιαία και στα 75 ΚΠ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, αφού λειτπυργούν ακόμα μα το υπάρχον, σαθρό θεσμικό πλαίσιο.

Το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ λειτουργούν «στα όρια» λόγω της υποστελέχωσης. Βασικό στοιχείο είναι η αύξηση των αιτημάτων για θεραπεία και η εντατικοποίηση στους εργαζόμενους που έχουν μείνει.  Επίσης, η υποχρηματοδότηση ανοίγει την πόρτα των φορέων αυτών σε «δωρεές» και «χορηγίες», με ό,τι αυτό σημαίνει για τη λειτουργία τους. Ιδιαίτερο ζήτημα που μπορεί να προκύψει στο μέλλον είναι η ίδια η ύπαρξη του 18 ΑΝΩ, αφού είναι ενταγμένο στο ΨΝΑ και, με την πολιτική της ΕΕ για την «αποασυλοποίηση», η λειτουργία του μπορεί να βρεθεί «στο αέρα».

Εκρηκτικά είναι τα προβλήματα και στον ΟΚΑΝΑ, με κύριο στοιχείο την έλλειψη σε βασικά είδη για τη χορήγηση υποκαταστάτων. Ακόμα και αυτή η χορήγηση σήμερα γίνεται υποτυπωδώς, χωρίς τα απαραίτητα ιατρικά-νοσηλευτικά μέσα. Ταυτόχρονα, φαίνεται να γιγαντώνεται η διακίνηση ουσιών γύρω από τα Νοσοκομεία όπου υπάρχουν προγράμματα του ΟΚΑΝΑ.

Από το Δήμαρχο Αθηναίων επανέρχεται το ζήτημα της δημιουργίας Σταθμού Εποπτευόμενης Χρήσης, με φορέα υλοποίησης τον ΟΚΑΝΑ, όπου ο χρήστης θα πρέπει να φέρνει τη «δόση» του και το κράτος θα του χορηγεί τη σύριγγα. Η λειτουργία τέτοιων χώρων είναι ευθυγραμμισμένη στη λογική της «μείωσης της βλάβης», συμβάλλει στην κατεύθυνση της ανοχής, μπορεί να ενθαρρύνει τη χρήση, να ενισχύσει τοπικά τις «πιάτσες» και  να μειώσει το κίνητρο για θεραπεία.

Νόμος «Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης

Ο νόμος ψηφίστηκε στις 28/2/2018 (Ν. 4523/2018, ΦΕΚ 41/Α/7-3-2018).

Ως Ε.ΣΥ.Ν., εκτιμούμε ότι ο νόμος αυτός, στον τομέα της υγείας δεν λύνει κανένα πρόβλημα ενώ αντίθετα εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Επιπλέον, εκτός από την ιατρική έχει και την σημαντική κοινωνική του διάσταση.

Αφήνει την ασφάλεια των ασθενών στα χέρια των πολυεθνικών φαρμακοβιομη­χανιών, αφού αναφέρεται γενικά και αόριστα σε «τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης». Δεν γίνεται καμία συγκεκριμένη αναφορά σε κάποιες ουσίες και στην περιεκτικότητα των σκευασμάτων, ούτε στα επιστημονικά κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούν να ελεγχθούν τα προϊόντα αυτά. Καταργείται ακόμα και ο εντελώς απαραί­τητος έλεγχος που ο υπάρχων νόμος πρόβλεπε να ασκείται στην παραγωγή σκευα­σμάτων από το κρατικό μονοπώλιο.

Η κάνναβης είναι ναρκωτική-ψυχοτρόπος ουσία με υψηλό κίνδυνο κατάχρησης και εξάρτησης, που προκαλεί βλάβες σε όλα τα βασικά συστήματα του οργανισμού: στον εγκέφαλο, στο αναπνευστικό, στο ανοσοποιητικό, στο αναπαραγωγικό σύστημα. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις που σχετίζονται με τις γνωσιακές και ψυχικές λειτουργίες.

Δεν υπάρχει φυσική ακίνδυνη κάνναβη, δεν υπάρχει ιατρική-φαρμακευτική, ακόμα περισσότερο δεν υπάρχει θεραπευτική κάνναβη. Η φυσική κάνναβη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαυτή ως φαρμακευτική-θεραπευτική ουσία.

Συγκεκριμένες δραστικές ουσίες που απομονώνονται από την κάνναβη θα μπο­ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για φαρμακευτικούς-παρηγορητικούς σκοπούς, σε περι­πτώσεις που τα υπάρχοντα φάρμακα δεν επαρκούν. Για την ασφάλεια όμως των ασθε­νών, πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτές σα φάρμακα και να ακολουθηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι που θα καθορίσουν την ακριβή σύνθεσή τους, τις ενδείξεις χρήσης τους κλπ.

Οι ασθενείς που, παρά τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις, επιλέγουν αυτά τα φαρμακευτικά σκευάσματα της κάνναβης, μπορούσαν και πριν από την ψήφιση του νόμου να τα προμηθευτούν μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία.

Ως προς την κοινωνικο-πολιτική πλευρά του ζητήματος, θεωρούμε ότι η ψήφιση του νόμου, καθώς και όλες οι συζητήσεις και η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται για την υπεράσπισή του, διευκολύνουν την αθώωση της κάνναβης στην κοινή γνώμη και την αποδοχή της χρήσης της.

Με πρωτεργάτες επίσημες κυβερνητικές πηγές, έχουμε καταλήξει να συζητάμε ποιες είναι οι ευεργετικές ιδιότητες της κάνναβης, αντί να συζητάμε πόσο επικίνδυνο ναρκωτικό είναι, με ότι αυτό συνεπάγεται στη διαμόρφωση της στάσης, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Πριονίζονται έτσι τα θεμέλια κάθε προσπάθειας για ουσιαστική και αποτελεσματική πρόληψη.

Η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και η κοινωνική αποδοχή μιας ουσίας είναι παράγοντες  που αυξάνουν τη χρήση της και αυτό ισχύει και με την κάνναβη. Όπου νομιμοποιήθηκε είτε για «θεραπευτικούς»,  είτε για «ψυχαγωγικούς» σκοπούς είχαμε αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, αύξηση της εξάρτησης από κάνναβη.

Εξ άλλου η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης είναι ένα ακόμα σκαλί για την πλήρη απελευθέρωση της χρήσης της. Σε πολλές πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη νομιμοποιήθηκε πρώτα η καλλιέργεια της «βιομηχανικής», μετά της «ιατρικής» και στη συνέχεια της λεγόμενης «ψυχαγω­γικής». Δηλαδή πλήρης απελευθέρωση της παραγωγής και πώλησης κάνναβης. Εκεί άλλωστε είναι και η μεγιστοποίηση του κέρδους των πολυεθνικών που εισρέουν και στη χώρα μας. Κέρδος πολλαπλό, γιατί εξασφαλίζουν επιπλέον την καταστολή και τη χειρα­γώγηση των νέων.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥΝ

Κατά την τριετία που αφορά η παρούσα εισήγηση, το ΕΣΥΝ παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις, έκανε άμεσες παρεμβάσεις με ανακοινώσεις και εκδηλώσεις, κατέβαλε προσπάθεια για να παίξει πρωτοπόρο ρόλο στην επιχειρηματολογία απέναντι στην Κυβέρνηση και τους υποστηρικτές της νομιμοποίησης των ναρκωτικών, κυρίως της κάνναβης.

Πήρε πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν τη δουλειά του, με συσπείρωση νέων δυνά­μεων και άλλων φορέων στην πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, πρωτοβουλίες που ανέβασαν το κύρος του (καμπάνια σε μαθητές με το ειδικό φυλλάδιο «Σκληρά/Μαλακά», ημερίδες με Ομοσπονδίες Γονέων και Ενώσεις Γονέων, κοινή προσπάθεια με την ΟΓΕ για εξειδίκευση στις γυναίκες, κ.α.)

Σ’ αυτό το 3χρονο ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έγιναν:

 • πάνω από 150 εκδηλώσεις σε σχολεία με μαθητές (συζήτηση με σχεδόν 12000 μαθητές)
 • 70 εκδηλώσεις με Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συλλόγους Γονέων με 4000 γονείς
 • 14 εκδηλώσεις σε ΑΕΙ-ΤΕΙ με 1200 φοιτητές
 • Δεκάδες κεντρικές εκδηλώσεις με άλλους φορείς (Δήμους, ΚΕΘΕΑ, Συλλόγους Γυναικών, Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους, Εργατικά Σωματεία, ιατρικούς συλλόγους).
 • Μόνο μέσα στη σχολική χρονιά 2016-2017 έγιναν σχεδόν 50 εκδηλώσεις σε Γυμνάσια στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή μας έγινε μετά από επισκέψεις-συζητήσεις των ΔΣ των παραρτημάτων στα σχολεία, κυρίως όμως μετά από παρέμβαση φίλων εκπαιδευτι­κών από τα σχολεία ή μετά από παρέμβαση των Συλλόγων Γονέων.

Σημαντικά βοήθησε στην υλοποίηση αυτών των εκδηλώσεων η αξιοποίηση μελών των Δ.Σ. των παραρτημάτων αλλά και μελών του ΕΣΥΝ, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών κλπ., με υλικό που προετοιμάστηκε κεντρικά και παρουσιάστηκε σε ειδική συνάντηση. Στις εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκε έρευνα με ανώνυμο σταθμισμένο ερωτηματολόγιο που έχουμε επεξεργαστεί, καταλήγοντας σε σημαντικά συμπεράσματα για την αντίληψη των μαθητών σχετικά με τη χρήση ουσίων.

 

  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Το 2018 είναι έτος συμπλήρωσης 30 ετών ΕΣΥΝ.

Να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα για να ενισχυθεί η δράση μας συνολικά, με πρωτοβουλίες διεκδικητικού – κινηματικού χαρακτήρα που θα συσπει­ρώνουν ευρύτερες δυνάμεις. Χρειάζεται πιο μεθοδικά και οργανωμένα να αποκρυ­σταλλώνουμε τις προϋποθέσεις που έχει ανοίξει η δράση μας τα προηγούμενα χρόνια.

Κεντρικοί άξονες που να υπηρετεί η δράση μας είναι:

 • Η αντιπαράθεση με τις πολιτικές δυνάμεις που είτε ευθέως είτε πλάγια επιδιώ­κουν τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών
 • Με πρωτοβουλία του ΕΣΥΝ, η δουλειά να ανοίξει σε εργατικά σωματεία και σε χώρους που σπουδάζει και ζει η νεολαία.
 • Καλύτερη επαφή με φορείς πρόληψης και θεραπείας.
 • Η συνέχεια της δράσης μας στην σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς)
 • Κεντρικές πρωτοβουλίες του ΕΣΥΝ: ξεκίνησε η αναβάθμιση του site, προσπάθεια για application για κινητό που ήδη έχει ξεκινήσει και δεν έχει ολοκληρωθεί, Επιστημονικά Συνέδρια,
 • Επετειακές εκδόσεις με αφορμή τα 30 χρόνια ΕΣΥΝ
 • Χρειάζεται να γίνουν κι άλλα βήματα στην καλύτερη επιστημονική παρακο­λούθηση των εξελίξεων στο χώρο των ναρκωτικών
 • Να συνεχιστεί η προσπάθεια με Δήμους. Έχουμε ήδη θετική εμπειρία από τους Δήμους Πετρούπολης, Πάτρας και Καισαριανής, όπου εκτός από τις κοινές πρωτοβουλίες έγιναν και συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων με ειδικό θέμα τα ναρκωτικά και τις θέσεις μας.

Συγκεκριμένα μέτρα

 • Για να προχωρήσει η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός των θέσεων και των επιχειρημάτων μας, πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα επιστημονική επιτροπή. Να σχεδιάσει άμεσα τους τομείς που θα μελετήσει. Να έχουμε μόνιμα άρθρα για το site του ΕΣΥΝ και γενικότερα για τον τύπο.
 • Να διερευνήσουμε τη δυνατότητα για έκδοση βιβλίου με επιστημονικό περιεχόμενο, με τις θέσεις του ΕΣΥΝ και βασικά ζητήματα για την επιχειρηματολογία μας
 • Χρειάζεται να προχωρήσουμε στην έκδοση επικαιροποιημένου φυλλαδίου με την ταυτότητα και τις θέσεις του ΕΣΥΝ.
 • Να ενισχυθεί η πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας μας. Έχει στηθεί με νέα σύγχρονη πιο ελκυστική μορφή. Είναι αναγκαία η συχνή της ενημέρωση με τις θέσεις μας και την καθημερινή μας παρέμβαση στις εξελίξεις. Χρειάζεται να υπάρχει ομάδα που θα την ενημερώνει συστηματικά με επιστημονικά άρθρα, στοιχεία από τις εκθέσεις για τα ναρκωτικά, με επιχειρηματολογία για όλα τα θέματα. Επίσης πρέπει να προβάλει την πλούσια πολύμορφη δράση μας. Είναι απαραίτητο κάθε παράρ­τημα να ορίσει έναν υπεύθυνο για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τη γραμματεία, ώστε να μεταφέρονται άμεσα όλες οι δραστηριότητες. Υπάρχει η δυνατότητα να έχει κάθε παράρτημα σύνδεσμο για να προβάλει τη δράση του, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.

Με ενθουσιασμό, αγωνιστικότατα, αγάπη για τον άνθρωπο και τη ζωή, συνεχίζουμε την 30χρονη ιστορία του φορέα μας.

Για ένα  ισχυρό μαζικό αντιναρκωτικό κίνημα που ως αναπόσπαστο τμήμα του μαζικού λαϊκού, εργατικού κινήματος, θα παλεύει με στόχους:

 • Μέτωπο ενάντια στις αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν την διάδοση των ναρκωτικών, την επιλογή της χρήσης σαν «λύση» στα κοινωνικά, οικονομικά, προσωπικά προβλήματα.
 • Προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου.· Όχι στη φυγή και την παραίτηση από τη ζωή.
 • Αντιναρκωτική πολιτική που θα πατά στο τρίπτυχο Πρόληψη-Θεραπεία-Κοινωνική Ένταξη.
 • Στήριξη των «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων ως το κύριο μοντέλο θερα­πείας. Όχι στη γενικευμένη χορήγηση υποκατάστατων της ηρωίνης, τα οποία δεν οδηγούν σε θεραπεία αλλά σε νέα μορφή εξάρτησης.
 • Να δημιουργηθεί στη χώρα μας Ενιαίος Φορέας για την αντιμετώπιση των ναρκω­τικών, που θα είναι δημόσιος, θα εξασφαλίζει δωρεάν υπηρεσίες για όλους και θα καλύπτει την πρόληψη, την θεραπεία, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα, με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις δομές της χώρας που είναι σήμερα υποστελεχωμένες (ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΟΚΑΝΑ, Κέντρα Πρόληψης) και να δοθεί κρατική χρηματοδότηση για να καλυφθούν τα κενά στη λειτουργία τους.
 • Να σταματήσει η χορήγηση υποκατάστατων της ηρωίνης από τα Κρατικά Νοσοκομεία.
 • Να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιωτικών φορέων και ΜΚΟ στους τομείς της Πρόληψης και της Απεξάρτησης.
 • Να ενισχυθεί ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψης για την εφαρμογή προγραμμάτων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στα σχολεία.
 • Όχι στο διαχωρισμό των ναρκωτικών σε «μαλακά»/»σκληρά» και στην αποποινικο­ποίηση της χρήσης τους.
 • Να διαμορφωθεί Ειδικό Σώμα Δικαστών για τα ναρκωτικά.
 • Οι χρήστες ναρκωτικών να μην οδηγούνται στη φυλακή, αλλά να εντάσσονται σε μονάδα που θα τους βοηθά να απεξαρτηθούν από όλες τις ουσίες.
 • Να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, μέτρα για την προστασία των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Να δοθεί κρατική χρηματοδότηση στους Δήμους για παροχή δωρεάν γεύματος σε όλους τους μαθητές, ώστε να αντιμετωπιστούν τα αυξανόμενα προβλήματα υποσι­τισμού στα σχολεία.
 • Να δοθεί κρατική χρηματοδότηση για ενίσχυση της δωρεάν αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των νέων ανθρώπων, ως μέσο για την ολοκλήρωση της προσω­πικότητάς τους και την πρόληψη απέναντι στις εξαρτήσεις.

ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Εκτύπωση